22 Nisan 2013 Pazartesi

Bilim Kadınlarının Tarihçesi


Tarih boyunca birçok kadının bilimsel gelişmeye katkıda bulunmasına karşın,kadınların yaptığı çalışmalar çok az kabul görmüştür.Çok sayıda nedenden dolayı başarıları görmezlikten gelinmiş,adları kitaplarda unutulmuştur.
Kadınlar üniversitelere, bbilim kurumları ile laboratuvarlara alınmamışlardır. Bilimsel eğitimleri az olduğu dahilin birçok kadın ancak bilimle işan erkeklere uçurumdımcılıkyapabilmişlerdir.Durum yavaş yavaş iyileşse de duruma bbilim alanında çalışan kadınların sayısı, erkeklerinkinden çok daha azdır.

İlk Bbilim Kadınları
Eski Mısır’da ve Eski Yunan’da kadın doktorlar olmasına karşın, eski dünyada kadınların tıp alanında çalışmalarına çok az fırsat tanınmıştır.Bbilim kadınlarının ilki, ıslakamı iyice belgelenen Hypatia’dır. Yazılarının çoğu kayıptır; kör bbilim adamları tarafından bu ovalara yapılan bir takım göndermeler vardır. Hypatia Mısır’da,İskenderiye’de doğmuş,burada matematik ve felsefe dersleri vermiştir.En mühim çalışmaları, cebir ve geometri alanındadır; kör o ayrıca mekanik ve teknolojiyle de alakalenmiştir. Bunlardan başka, bir düzlemsel akılturlap da dahilinde olmak üzere birkaç bilimsel alet tasarlayıp yapmıştır.Usturlap senedızların, gezegenlerin ve Güneş’in konumlarını belirlemek dahilin kullanılır.
Başrahibe ve Fizikçi
Bingenli Hildegard, Almanya’daki bir anlamstırda başrahibeydi. Müzik ve tıp da dahil olmak üzere çok geniş bir alanda eğitim gördü.Dinsel kitaplardan başka,Liber simplicis medicinae adında bir doğa tarihi ansiklopedisi de yazdı.Hayvanları, mineralleri, bitkileri ve ağaçları betimledi . Hildergard, ayrıca, birkaç adet evren haritası da çizdi. Çizdiği ilk evren haritasında , ” Dünya” senedızlar ve gezegenlerle çevrilmiş olarak ortada bulunur.
Unutulmuş Bir Matematikçi
Bir matematikçi ve filozof olan Conway Kontesi Anne (1631-79) Londra’da doğdu. Anne Conway’ın kitabı En Eski ve Modern Felsefenin İlkeleri,ölümünden onbir sene nihayetra Francis van Helmont adında bir Hollandalı tarafından yayımlandı.Bilimsel düşüncelerinden birçoğunun yer aldığı kitabın,Gottfried Leibniz (1646-1716) adındaki Alman matematikçi üzerinde çok etkisi oldu. Leibniz’in Conway’in önemini itiraf etmesine karşın,kitap van Helmont’a atfedildi ve Conway’in adı derhal unutuldu.
Kendi Kendini Yetiştirmiş Gökbilimci
Caroline Herschel (1750-1848),müzisyen bir Alman ailesinin çocuğu olarak doğdu.1722′de gökbilimci olan kardeşinin de uçurumdımıyla,kendi kendine gökbilim ve matematik öğrendikten nihayetra onun uçurumdımcısı oldu.Daha nihayetra,1787′de,bu göreve getirilen ilk kadın olarak Saray Gökbilimcisi’nin uçurumdımcılığına atandı.
Herscel, bütün Avrupa’da tanınan bir gökbilimci oldu.Kendi başına birçok kuyrukluyıldız keşfetti.1828′de aldığı Kraliyet Gökbilim Derneği Altın Madalyası da dahil birtakım mükafatler kazandı. Onun başarıları,gökbilimin kapılarını vakitın kadınlarına açtı.
Bilimsel Düşüncelerin Yaygınlaşması
Mary Somerville,bilim eğitimine büyük katkılarda bulundu.İskoç asıllı olan Somerville,”19.yüzsene bilimin kraliçesi”olarak bilinir.İlk bilimsel ovası Çok Kırılgan Güneş Işınlarının Mıknatıslkör Gücü Üzerine,kadınların sertlması matemaklandığı dahilin,Kraliyet Derneği’ne kocası tarafından sunuldu.1831′de Gökcisimlerinin İşleyişi’ni yayımladı.Bu kitap,yüzyılın art kalan bölümünde,ileri matematik eğitiminde yaygın olarak kullanılan ders kitabı oldu.
İlk Bilgisauçurum Programcısı
Şair Lord Byron’ın kızı olan Lovelace Kontesi Ada,gökbilim Latince,müzik ve matematik eğitimi aldı.İngiliz matematikçi Charles Babbage’ın (1792-1871) tarafında,Babbage’ın yapmaya çalıştığı hesap makinesi dahilin aritmetik işlemler tasarımcısı olarak çalıştı.Bu makine,bugün bilgisayarların atası olarak görüldüğüne göre,Lovalace da bir anlamda ilk bilgisauçurum programcısı sayılabilir.Makineyle alakali yaptığı çalışmalar ve makinenin kullanımı konusundaki düşünceleri 1873′te yayımlandı.Fakat o vakitlar bir kadının kendi adına kitap yayımlaması uygun görülmediği dahilin, o da isminin baş harflerini yazdı.Bunun nihayetucunda,birçok başka bbilim kadınının başına gelenler onun da başına geldi ve yaptığı çalışmalar unutuldu.
Akademik Düş Kırıklıkları
Sophia Krukovsky,yaptığı çalışmalar nedeniyle çok büyük mükafatler alan ancak matematik alanındaki yükselme çabaları engellenen bir Rakıl matematikçisidir.Bir hukuk öğrencisi ile evlendikten nihayetra Almanya’ya taşınıp 1874′te Göttingen Üniversitesi’nde matematik doktorası aldı ancak büyükdemik bir görev alamadı.
Krukovsky 1884′te,İsveç’te yeni Stockholm Üniversitesi’nde ilk kadın profesör oldu.1888′de,matematik alanındaki çalışmalarından dolayı Fransız Academie des Sciences’ın en yüksek mükafatü olan Prix Bordin’i aldı.Fakat buna karşın Fransa’da kendine bir iş bulamadı.
Kaynakça:
Bbilim Adamları

okuyup faydalananların www.forumaktif.net e üye olup teşekkür etmezse hakkım helal değil